top of page
  • Obrázek autoraNa jedné vlně

Teyrovského (update)

Jak už většinou víte, zítra se chystáme na úklid v tzv. parku Teyrovského v Horních Mokropsech. Strhla se kolem toho poměrně živá diskuse, rekapitulujeme tedy hlavní body, které se zítřejší akce týkají.


1/ Primárním cílem zítřejšího setkání je zrušit černou skládku, nedůstojnou tohoto místa, a přitáhnout znovu pozornost k památkám, které tu jsou k vidění. Co bude s parkem dál je otevřené, primárně to samozřejmě závisí na postoji vlastníka. Zájem veřejnosti ale jistě zvyšuje šanci, že se park (nebo jeho část) někdy vrátí k své bývalé kráse.


2/ Zatím nebudeme podnikat žádné kroky k sanaci samotného schodiště nebo soch a plastik - to vyžaduje konzultace s odborníky a daleko přesahuje možnosti takové dobrovolnické akce. Pohyb po původním schodišti je potenciálně nebezpečný. Žádáme všechny účastníky, aby dbali na svoji osobní bezpečnost a nečinili nic, co by stav schodiště ještě zhoršilo.

3/ Akce se koná s vědomím vlastníka hlavního pozemku, kde se park nachází, a po dohodě s dědici rodiny Teyrovských. Akce se zúčastní i někteří vlastníci sousedních (či s parkem souvisejících) pozemků.

4/ Stále ještě trvá řada omezení pro shromažďování lidí. Podle potřeby budeme regulovat počet lidí vpuštěných do prostoru zahrady, aby bylo možné zachovávat potřebné rozestupy nebo další opatření. Apelujeme i na vaši ohleduplnost k ostatním přítomným.

5/ Pracovní rukavice vám v případě potřeby zapůjčíme, pytle na nasbíraný odpad jsou zajištěny, jejich svoz také. Můžete-li vzít hrábě nebo jiné podobné nářadí, nejspíš přijde vhod.

6/ Akce začíná v 9.00 v ulici Karla Majera, v místě původního schodiště. Těšíme se na setkání s vámi.

#najednevlne #parkteyrovskeho #zahradateyrovskeho #voluptuar #zizka #jezdeckasocha #schodiste #hornimokropsy #mokropsy #vsenory #uklidmePříspěvek: Blog2_Post
bottom of page