top of page
  • Obrázek autoraNa jedné vlně

Spolek připravil námitky proti územnímu plánu Všenor

Teď si dáme jedno vážné téma, nelze popsat dvěma větami. Čtení vám zabere asi 3 minuty.

Konec roku jsme strávili diskusemi s právníky, architekty, urbanisty, památkáři a v neposlední řadě s mnoha obyvateli Všenor. Kvůli novému územnímu plánu. Raději bychom advent trávili jinak, ale řada místních lidí má z nového územního plánu obavy, a my také.


Z diskusí vyplynulo pět témat, která rezonovala nejvíc:


1/ OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE Opravdu potřebujeme ochranné pásmo železnice rozšířit, když okolní obce ho naopak omezily jen na samotné těleso dráhy? Vždyť projekt rekonstrukce trati je dnes v pokročilém stádiu, trasování kolejí se v katastru naší obce zřejmě nezmění, rozšíření ochrany nikdo nežádá. Tak proč zbytečně škodit vlastníkům nemovitostí na dohled od trati? Doporučujeme omezit ochranné pásmo na minimum po vzoru Černošic.


2/ PAMÁTKOVÁ OCHRANA Záměr s památkovou ochranou venkovské zástavby v Mokropsech byl možná veden dobrým úmyslem. Dopady na vlastníky dotčených budov ale mohou být opět drtivé. Navrhujeme tento záměr zásadně zmírnit. Zejména proto, že té tradiční venkovské zástavby s jasnou historickou hodnotou nezbylo mnoho a konzervovat "výdobytky normalizace" nedává smysl.


3/ SBĚRNÝ DVŮR, SBĚRNÉ MÍSTO Rozumíme tomu, že obec potřebuje lépe hospodařit s odpady a někde je ukládat. Za nepřijatelné ale považujeme, aby se tak dělo v bezprostřední blízkosti rodinných domů a ještě na úkor pozemků určených pro sport. Záměr vybudovat sběrný dvůr či sběrné místo na Kovárně nebo uprostřed Sušárny považujeme s ohledem na tamní obyvatele za nepřijatelný a neperspektivní. V souladu se současným územním plánem navrhujeme využít pro tyto účely brownfield ve vlastnictví obce poblíž dobřichovického nádraží. Na Kovárně chceme znovu mít hřiště, které zároveň pomůže udržet při životě jedinou restauraci v obci.


4/ ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD Záměr umístit čističku odpadních vod do lokality mezi železničním mostem a chatovou osadou Montana je také z nějaké jiné planety. Břeh Berounky slouží primárně pro rekreaci a volný čas. Navržené umístění ČOV ale příležitosti k rekreaci na obou březích zásadně naruší, ohrozí také hodnotu nemovitostí v dohledu. Čistička by navíc stála v zátopovém pásmu. Navrhujeme spojit v této věci síly s Dobřichovicemi a Černolicemi, ideálně jako partněři v rámci sdružení obcí.


5/ BURZA Prostranství na Burze je dnes jedním z mála míst, které mohou posloužit jako místo pro shromáždění většího počtu občanů obce. Aby tuto roli mohlo lépe plnit, zasloužilo by si celkovou revitalizaci a také mírnou změnu v rámci územního plánu (konkrétně z "veřejného prostranství s převahou zeleně" na "veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch"). Burza by měla být zároveň součástí plánované územní studie, která se týká prostoru kolem hotelu Zdeňka. Jsou to spojené nádoby.


DALŠÍ KROKY Náš spolek Na jedné vlně z.s. je přesvědčený, že těchto pět záměrů je v zájmu všech obyvatel Všenor. Proto jsme připravili vzorové texty námitek a připomínek, o které se s Vámi rádi podělíme. Můžete je použít, pokud se vás některé téma dotýká a netroufáte si sepsat námitky vlastní.


Zároveň se v těchto pěti konkrétních případech chceme stát tzv. "zástupcem veřejnosti" a aktivně tak vstoupit do rozhodování o podobě územního plánu. Jak to funguje? Pokud se 10 % dospělých obyvatel obce shodne na věcně shodné námitce, mohou spojit síly a zmocnit osobu, která je bude v této věci zastupovat. Takovou osobou může být advokát nebo třeba místní spolek, a má pak stejně silné postavení při projednávání územního plánu jako vlastníci dotčených pozemků. Každý může zmocnit libovolný počet takových zástupců pro libovolný počet témat. Zároveň ale nepřichází o žádná práva a může vznášet vlastní připomínky a námitky individuálně.


Zahájili jsme sběr podpisů za tímto účelem, protože času nezbývá mnoho. Je pravděpodobné, že v nejbližších dnech oslovíme i Vás, zvlášť pokud bydlíte podél železniční trati, v uvažované zóně památkové ochrany, na Kovárně, na Montaně či na Burze.


Pokud souhlasíte s návrhy popsanými výše, chcete nás podpořit, nebo použít připravené dokumenty, ozvěte se nám prosím na e-mailovou adresu najednevlne.kontakt@gmail.com. Máte-li dotazy, ptejte se, nebo nám nechte vzkaz. Obrátit se můžete také na Lenku Mlíkovskou, která aktivity spolku okolo územního plánu koordinuje.


Díky za pomoc a za váš zájem!

Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page