top of page
  • Obrázek autoraNa jedné vlně

Sběrný dvůr vedle rodinných domů a restaurace? Jako vážně?

Věříme, že situace kolem koronaviru se v dohledné době vyřeší. Proto nepouštíme z dohledu ani některé ryze lokální bolístky, jakkoliv se mohou zdát v tuto chvíli málo důležité.


Obec Všenory zřídila v místě bývalé hasičské zbrojnice sběrné místo. Jde o místo v těsné blízkosti rodinných domů a restaurace, k tomuto účelu velmi nevhodné. V zájmu občanů, kteří v okolí žijí, jsme se postavili proti změně využití tohoto pozemku v návrhu nového územního plánu, a žádáme, aby byl nadále vymezen jako sportoviště.


Současné využití pozemku (jako sběrného místa) tudíž není v souladu s platným územním plánem. Po konzultaci se stavebním úřadem nám bylo doporučeno podat písemný podnět k přezkoumání této situace. Tuto dílčí možnost obrany jako spolek využijeme a vyzýváme sousedy, kteří v okolí bydlí, aby tak ve vlastním zájmu učinili také.


Rádi Vám poskytneme vzor dokumentu, který můžete podat na stavební úřad. Dále je zcela na místě se (písemně) ptát obce na základě jakých dokumentů zřídila sběrné místo na místě vyhrazeném pro sportoviště. I na tento dotaz Vám můžeme poskytnout vzor, stačí se ozvat na náš spolkový email najednevlne.kontakt@gmail.com.


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page