top of page
  • Obrázek autoraNa jedné vlně

Sběrné místo na sportoviště nepatří

Dobrá zpráva pro všechny, kdo bydlí ve Všenorech/Horních Mokropsech v okolí Kovárny. Stavební úřad konstatoval, že není možné využívat bývalé sokolské sportoviště ke skladování odpadu. Vyslyšel tak sérii podnětů od našeho spolku i několika dalších místních občanů, kteří bydlí v těsné blízkosti tohoto sběrného místa. #matosmysl #najednevlne


O co v celé kauze jde?


Vedení obce se před časem rozhodlo změnit zavedený systém sběru odpadu v obci. Cíle byly bohulibé (zvýšit podíl tříděného odpadu, snížit obecní výdaje), ale provedení zatím pokulhává. Obec zaplavily menší barevné popelnice. Intervaly odvozu odpadu se prodloužily. Původní kontejnery na tříděný odpad jsou permanentně přeplněné a v jejich okolí nepořádek. Jestli podíl tříděného odpadu skutečně stoupl a obecní výdaje klesly, není známo - zjistíme.

Zároveň vzniklo nové sběrné místo na Kovárně. Jde o bývalé sokolské hřiště, a platný územní plán nadále počítá s tím, že jde o pozemek určený pro sport. Místní občané proti zřízení sběrného místa protestovali, a my jsme je podpořili. Chápeme sice, že obec odpadové hospodářství řešit musí, ale tohle místo uprostřed obytné zástavby je naprosto nevhodné. Pokud byste tu bydleli vy, protestovali byste nejspíš taky.

V návrhu nového územního plánu se s tímto sběrným místem již oficiálně počítá. Proti tomuto záměru se opět zdvihla vlna odporu. Spolek Na jedné vlně se následně stal zástupcem veřejnosti v této věci, a získal tak silnější mandát, jak se do dění okolo sběrného místa zapojit.

Aktuální stanovisko stavebního úřadu jen potvrdilo, že postup obecního úřadu je v rozporu s územním plánem. Zvyšuje šance místních občanů na úspěšnou obranu. Zároveň se tím potvrdilo, že sběrné místo opravdu není možné zřídit kdekoliv, třeba na soukromé zahradě, jak jsme byli "poučeni" na posledním jednání zastupitelstva.

Ps. Každého samozřejmě napadne otázka, jak by se celá záležitost měla vyřešit jinak a lépe. My navrhujeme, aby se obec držela platného územního plánu. Ten počítá se zřízením sběrného dvora na bývalé skládce mezi železniční tratí a řekou, nedaleko dobřichovického nádraží. Tyto pozemky jsou sice nyní obtížně přístupné, ale v rámci chystané rekonstrukce trati se to může změnit. A na Kovárnu se může vrátit hřiště - místní občané již na schůzi zastupitelstva avizovali, že jsou připraveni se podílet na obnovení a údržbě hřiště, aby mohlo sloužit veřejnosti. Funkční sportoviště by zároveň prospělo i sousední restauraci. #najednevlnePříspěvek: Blog2_Post
bottom of page