top of page
  • Obrázek autoraNa jedné vlně

S lítostí oznamujemeS lítostí musíme oznámit, že příprava letošního Jablkobraní byla zastavena, zejména z následujících důvodů.


Akce nemá podporu obce.

Nabídku spolupráce jsme všem zastupitelům doručili na sklonku července, očekávali jsme víceméně okamžitou vstřícnou reakci, tak to v normálních obcích chodí, že smysluplná aktivita občanů je podporována. Na první reakci jsme ale čekali deset dní, i když bylo jasné, že času není nazbyt. Ze strany obce nikdy nezaznělo žádné nadšení z toho, že je někdo ochoten to pro celou obec odpracovat. Bylo to jednání z pozice vrchnosti, která něco milostivě dovolí, nebylo to jednání partnerů, kteří spolupracují.


Akce nemá zajištěné financování.

V naší úvodní nabídce jsme uvedli, že my to celé odpracujeme, obec to v obvyklém rozsahu zaplatí. Zastupitelé tedy od počátku věděli, o jaké výdaje se zhruba jedná. Obecní rozpočet s nimi počítal. Zastupitelé mohli také hned na počátku stanovit nějakou vlastní hranici, do jaké částky jsou ochotní akci podporovat. Nic takového se nestalo. Doručili jsme tedy rozpočet v podobném rozsahu jako v předchozích letech. Ten jsme následně po schůzce s místostarostou dále snížili o nejdražší programové položky a rezervy. Když stále panovaly pochybnosti o tom, jestli obec (aspoň nějaké) finance poskytne, spustili jsme na poslední chvíli ještě snahu získat drobnější lokální sponzory, kteří by nahradili nebo doplnili obecní peníze. Nějaké sponzory se v omezeném čase podařilo získat, ale není jich dost, aby to pokrylo veškeré potřebné výdaje. Podstatnou část navíc tvořily příspěvky od členů spolku Na jedné vlně. Ten má ale řadu dalších aktivit s dlouhodobějším dopadem než je Jablkobraní, a není žádoucí, abychom suplovali roli obce a vyčerpali za jedno odpoledne všechny své zdroje.

Na další vyjednávání už není čas.

Zastupitelům jsme dali v úvodní nabídce jednoznačné termíny, má-li mít tahle snaha šanci na úspěch. Chtěli jsme, aby se do poloviny srpna rozhodli, jestli akci chtějí a podporují, a do konce prázdnin na ni schválili nějaké finance. Ano, taky máme kus másla na hlavě, podrobný rozpočet jsme dali na stůl až 31/8 (v nejkratším termínu, jak jen to šlo), ale stejně neobsahoval nic překvapivého. Nyní, tři týdny před akcí, už nebylo kam ustupovat, desítky lidí čekaly na telefonu a chtěly slyšet potvrzení, zda se akce koná. Dali bychom všanc dobré vztahy s nimi, kdybychom jim v rozumném předstihu nedokázali říct, jak se věci mají. Chceme tímto poděkovat všem, kteří nelitovali svého času a úsilí a s přípravou Jablkobraní pomáhali. Také těm, kdo byli ochotní do věci vnést vlastní peníze.

Budou-li okolnosti příznivější, rádi pomůžeme s přípravou některého dalšího ročníku Jablkobraní. A pokud ne, jistě se uvidíme na některé další naší akci. Třeba 19. září na Ukliďme Česko, 17. října na Zavírání řeky Berounky, nebo 14.-15. listopadu při sázení nového lesa na Cukráku.

#najednevlne #vsenory #jablkobrani

Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page