top of page
  • Obrázek autoraNa jedné vlně

Sál u hotelu Zdenka

V kulturním domě u hotelu Zdenka se za první republiky scházela česká smetánka a řada výživných akcí se tu podle vzpomínek pamětníků konala i za normalizace. Později sloužila jako provizorní tělocvična, a od roku 2014 byl hotel i se sousedním sálem na prodej. Původní vzhled sálu si můžete prohlédnout na dochovaných fotografiích například zde: https://www.vsenory.cz/knihovna-1/o-vsenorech-a-regionu/stare-pohledy/stare-pohledy-14cs.html?fbclid=IwAR0XEV7-Z4wD4Q7VYsY4irJNiyiEZGPgGakZrh6yoU9hIxLwNiqrIPeKhfY#&gid=1&pid=52


Na místě původního hotelu již roste nový bytový dům, a sousední budovu z roku 1886, která je takto neodmyslitelně spjatá s místním kulturním životem, nakonec koupila obec Všenory, a pokusí se do ní vrátit život. Nejnutnější opravy by měly trvat přibližně rok. Aktuální stav interiérů si můžete prohlédnout zde. https://www.youtube.com/watch?v=6g-nxdSIzbEPříspěvek: Blog2_Post
bottom of page