top of page
  • Obrázek autoraNa jedné vlně

Rekonstrukce železnice, reportáž z veřejného projednání EIA

Minulý čtvrtek jsme strávili s padesáti dalšími lidmi diskusí, co provede rekonstrukce železnice (v úseku z Mokropes do Karlštejna) s životním prostředím v našem regionu.


Podělíme se tu s vámi o stručné poznámky k nejvíce diskutovaným bodům, tedy k řešení hluku na trati; k požadavkům ve všenorském úseku; k podjezdu na hranici Všenor a Dobřichovic; k podjezdu v Řevnicích; k lokalitě Pod Chybou.


Oficiální zápis z veřejného projednání a další navazující dokumenty najdete později zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1226?lang=cs


1/ ČERVENÝ RÁMUSÁK Téma hluku se proplétalo diskusí od prvního příspěvku.


Nejcitelněji to vnímají lidé žijící na svazích nad Mokropeským mostem - největším zdrojem hluku v širém okolí. Současný most bude během rekonstrukce trati nahrazen novým s kompaktní mostovkou. Nové konstrukční řešení (v kombinaci s výměnou železničních vozů za novější) doufejme hladinu hluku sníží. Debata se rovněž točila okolo rychlostních limitů zejména pro nákladní vlaky.


Opakovaně zazněl postoj, že mají být využity všechny dostupné technologie pro snížení hlukové zátěže (na trati samé i v rámci individuálních opatření u jednotlivých domů v blízkosti kolejí) s výjimkou vysokých protihlukových stěn. Obdobné stanovisko zastávají starostové dolní Berounky a my rovněž.


Vícekrát zazněl i argument, že stavíme železnici pro příštích 50 let a tudíž dost dobře není možné plánovat ji s limity pro tzv. starou hlukovou zátěž (jakkoliv to současná legislativa v některých případech připouští). V otázce hluku se tedy bude hledat "maximum možného", a to především pro noční hodiny, aby vlaky pokud možno nikoho nebudily ze spaní.


2/ VŠENORY NA DOBRÉ CESTĚ Ve všenorském úseku zbývá ještě několik dílčích bodů k řešení, většina z nich se promítne až do dalších stupňů dokumentace k celé stavbě. Na jednání o EIA jsme tyto podrobnosti stručně zrekapitulovali. Předkladatelka EIA k tomu poznamenala, že "obě čekárny železničních zastávek, včetně dřevěné verandy, budou zachovány a následně rekonstruovány" a následně přítomný hlavní inženýr projektu konstatoval, že "veškeré požadavky v rámci obce Všenory jsou technicky realizovatelné". Nejaktuálnější vývoj shrnul Marek Kotásek zde: https://www.facebook.com/groups/71193640038/permalink/10159459380105039/


3/ NOVÝ PODJEZD Stále otevřená zůstává otázka nového podjezdu na západním okraji Všenor, který by zlepšil dopravní obslužnost území mezi kolejemi a řekou. Čeká se, zda Dobřichovice a Všenory najdou v této věci společnou řeč, my jsme jeho vybudování podpořili.


4/ SPOUSTA OTAZNÍKŮ OHLEDNĚ PODJEZDU V ŘEVNICÍCH K Řevnicím se zřejmě blíží další bouřka, tentokrát kvůli uvažovanému podjezdu železniční trati v místě současného přejezdu.


Podjezd by nepochybně velmi usnadnil příjezd do města ve směru od Prahy. Pomohl by už nyní a v příštích letech bude potřebný ještě víc. Zároveň však tato stavba skrývá otazníky, které budou ještě předmětem dalších diskusí a jednání, a v horším případě právních tahanic. Místní občané žádají, aby byly ošetřeny zejména tyto aspekty:


Aby podjezdem mohla jezdit i větší nákladní auta, bude hloubka podjezdu asi sedm metrů. Potíž je v tom, že hladina spodní vody v této lokalitě je okolo 5 metrů. Řada okolních domů tak může přijít o zdroj pitné vody. Jak se taková situace vyřeší a kdo to zaplatí?


Může také dojít k zřícení opukových zdí ve starších domech, které tu v blízkosti stojí. Toto riziko zvyšuje zmíněný pokles spodních vod, samotná výstavba podjezdu v těsné blízkosti a zvýšené množství vibrací, o kterých je v dokumentaci k podjezdu rovněž řeč. Bude tedy třeba přijmout taková opatření, aby k poškození domů nedošlo nebo byly následky bez průtahů a v plném rozsahu kompenzovány. Jak tato rizika co nejlépe ošetřit?


Místo bude pochopitelně vystaveno intenzivnímu hluku a emisím. Bude dál růst tranzitní doprava přes Řevnice, pojedou tudy všechna vozidla, která nyní jezdí oklikou ulicí V Luhu (asi 1000 vozidel denně) a poroste provoz na samotné železniční trati. Debata se tedy povede o tom, jak tyto negativní vlivy zkrotit na snesitelnou úroveň.


Dokumentace také počítá s tím, že v prostoru podjezdu zůstane zachována křižovatka ulic Pražská a Pod Drahou. Velmi pravděpodobně tu vznikne nepřehledné, potenciálně nebezpečné místo. Pokud dojde k zástavbě v areálu Eurovie, doprava v místě ještě zhoustne, a hrozí, že místo na přejezdu budeme často stát na světelných semaforech. Toto dopravní řešení by tedy mělo být ještě znovu promyšleno.


Všechny uvedené problémy s řevnickým podjezdem nezaznívají poprvé, místní občané a spolky na ně upozorňují nejméně poslední dva roky, včetně připomínek k EIA. Je tedy trochu s podivem, že uspokojivé řešení zatím stále není na stole.


5/ POD CHYBOU SE STALA CHYBA? Poslední sporná lokalita se týká chatové oblasti Pod Chybou. Zdejší nepřehledný železniční přejezd chtějí projektanti nahradit podjezdem v rámci propusti pro Svinařský potok. K přeložení komunikace bude zřejmě nutné vykoupit některé související pozemky. Podle dostupných informací o tom ale s vlastníky nikdo zatím nejednal a tudíž lze očekávat spory, jakkoliv se navržené řešení jeví navenek jako poměrně rozumné.


Ps. Reportáž můžeme uzavřít optimisticky. Celé veřejné jednání k EIA bylo věcné, konstruktivní - díky za to všem zúčastněným. Díky také všem, kdo se ve věci angažují a snaží se, aby měla rekonstrukce trati v konečném výsledku pozitivní efekt nejen pro cestující v dálkových vlacích, ale především pro kvalitu života na dolní Berounce.

#najednevlne #trat171 #eia #zeleznice #vlaky #hluk #podjezdy #cernosice #mokropsy #vsenory #dobrichovice #revnice #podchybou #zadnitreban #karlstejnPříspěvek: Blog2_Post
bottom of page