top of page
  • Obrázek autoraNa jedné vlně

Rekonstrukce železnice a vliv na životní prostředí

Důležité upozornění pro všechny, kdo bydlí poblíž železniční trati v úseku od Černošic po Karlštejn - do kalendáře si prosím dejte čtvrtek 18. března 2021 od 15 hodin. Právě v tento den bude veřejně projednán vliv rekonstrukce železniční trati na životní prostředí (tzv. EIA).


Projednání proběhne online, podrobnosti k připojení např. zde: https://bit.ly/3vlsQPb


Veškeré podklady a dokumenty k EIA jsou zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1226?lang=cs

Loni v létě jsme připravili rešerši několika set stránek podkladů. Klíčové poznámky pro celý řešený úsek trati jste si mohli přečíst zde https://www.facebook.com/najednevlne/posts/1247374488949489

Pokud jste se do projednání EIA zapojili zasláním svých připomínek, právě teď se dozvíte, jak s nimi úřady hodlají naložit. _____________________

Za poslední měsíce se podařilo leccos dobrého ve všenorském úseku trati, který sledujeme podrobněji. 1/ K agendě kolem železnice vznikla ve Všenorech komise složená ze zastupitelů i zástupců veřejnosti. Obec přizvala ke konzultacím doc. Hájka z ČVUT, předního odborníka na železniční stavitelství, který již dříve zpracoval studii všenorských zastávek. Zájmům obce a jejích občanů to velmi prospělo - obec si udělala jasno ve většině problematických bodů na trati a je díky tomu mnohem lépe připravená na jednání se Správou železnic. Podrobnosti zde: https://www.facebook.com/groups/71193640038/permalink/10159216144675039

2/ Obec Všenory se v zásadě ztotožnila s většinou připomínek, které (k EIA) zformulovala iniciativa Zastávky Černošice, Všenory, Srbsko, respektive členové našeho spolku.

3/ Soulad panuje i u připomínek, které naopak ze svého pohledu iniciovala obec. Jde o následující: - instalaci protipovodňových vrat do uvažovaného podjezdu u rybníka Louže - stanovení jednoznačného data, kdy bude odstraněna (dočasná) měnírna elektrického proudu - dodržení navržených limitů pro hluk, emise, odpady i osvětlení - požadavek nečerpat obecní vodu pro potřeby stavby - biologický dozor na stavbě - obnovení všech přístupových cest k stavbě, to se ze všeho nejvíce týká ulice U Silnice, jedné z hlavních místních komunikací

Všechny připomínky obce v rámci EIA jsou k nahlédnutí zde: https://www.facebook.com/groups/71193640038/permalink/10159434508790039/

4/ U ledu bohudík skončily některé dřívější zcela nepřijatelné úvahy, které se týkaly například budování nadjezdu nebo nové podoby přejezdu.

5/ Vše výše uvedené se děje zejména díky neutuchající energii Marka Kotáska a dalších lidí, kteří za všechny tyhle detaily "kopou". Najít konsensus je zároveň mnohem snazší od chvíle, kdy vedení obce převzal Roman Štěrba. Dík tudíž nepochybně patří i jemu.

Zdroje: obecní komise pro rekonstrukci železniční trati (mapka), Jakub Špetlák (foto)

#najednevlne #trat171 #rekonstrukce #zeleznice #koleje #vlaky #spravazeleznic #dolniberounka #vsenory #eia
Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page