top of page
  • Obrázek autoraNa jedné vlně

O vlivu železnice na životní prostředí

Rekonstrukce železniční trati Praha-Beroun (konkrétně úseku z Mokropsů do Karlštejna) se posouvá do další etapy. Na pořadu dne je projednání vlivů rekonstrukce na životní prostředí (tzv. EIA).


Celý materiál má několik set stran. Už jsme se pustili v několika lidech do čtení a s tím nejdůležitějším vás postupně seznámíme. Ale pokud máte volný večer, zkuste do něj nahlédnout taky. Je to vlastně velmi zajímavé čtení, kde se člověk dozví spoustu podrobností o kraji, kde společně žijeme.


Nezapomeňte taky upozornit své zastupitele, aby se celé věci věnovali. Je překvapivé, že většina obcí se zatím dokumentací k EIA vůbec nezabývala. Dílčí požadavky zaslaly v předchozích krocích jen úřady v Řevnicích (odmítnutí protihlukových stěn), Zadní Třebani (zejména odmítnutí kruhového objezdu v místě historické návsi) a podrobný a propracovaný materiál s řadou připomínek připravily Černošice.

30denní lhůta na podávání připomínek už běží. Ozvat se mohou i jednotliví občané nebo spolky. Určitě budeme mezi nimi. #najednevlne

Foto: Chris Wilson

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1226Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page