top of page
  • Obrázek autoraNa jedné vlně

Na podzim vysázené stromy zvládly první zimu dobře

Máme tu pár novinek z místních lesů.


Celková situace stále není moc dobrá, i během zimy lesníci pokračovali v odlesňování smrkových a borových porostů kvůli dlouho trvajícímu suchu a kůrovci. Obzvlášť viditelné je to v okolí vysílače Cukrák, kam jsme se chystali jít sázet.


Situaci nepomohly ani nedávné vichřice. Škody vznikly na ponechaných výstavcích, tedy stromech, které lesníci ponechávají na vykácené mýtině, aby díky jejich semenům došlo k přirozenému zmlazení lesa.


Vítr škodil i v místech, kde už byly lesní porosty rozvrácené, tedy řídké a oslabené dřívějším působením sucha, větru či hmyzu. Rozvrácené lesní porosty, zvláště ty starší, je často nutné také vymýtit, protože takový les dál řídne působením větru a zároveň zarůstá buření. Obnova takového lesa někdy může začít tzv. podsadbami, tedy vysazením nových odolnějších dřevin pod ještě stojící vzrostlé stromy.


Ještě jsme se vyptávali, jak se daří loni vysazeným stromům. Podle očekávání se část sazenic stala potravou pro lesní zvěř, tomu nelze zcela zabránit. Celkově lze ale říct, že se nové stromy ujaly dobře, a les má poměrně dobrou šanci na brzkou obnovu.


Les nad Horními Mokropsy, který jsme pomáhali osadit v listopadu, samozřejmě kontrolujeme pravidelně. Stromky tu zatím vypadají v dobré pohodě. Sněhu bylo málo, a tak zimu přežily i dřevěné destičky, kterými si někteří z vás vysazené stromky označili, můžete se tedy přijít přesvědčit na vlastní oči. #najednevlne


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page