top of page
  • Obrázek autoraNa jedné vlně

Betonové mostrum za 100 milionů. Proč? Protože můžou.

Je to už trochu únavné, ale znovu jsme nuceni obrátit pozornost k rekonstrukci železniční tratě. Tentokrát nejde o záchranu a oživení zastávek, ale o absurdní nápad postavit ve Všenorech nadjezd. Nápad není z hlavy projektantů trati. Tato varianta se řeší na základě požadavku vedení obce. Nemá jít o žádnou strategickou stavbu, která by snížila extrémní dopravní zátěž ve směru na Jíloviště, ale o místní komunikaci, která spojí klidnou rezidenční čtvrť malé obce s loukou u řeky.


Seznam důvodů, proč je tento záměr úplně zcestný je dlouhý, ale klíčové argumenty jsou tři.

1/ Finance. Nikoliv pro Správu železnic během výstavby. Ale pro obec Všenory, ta bude čelit obrovské finanční zátěži kvůli následné údržbě mostu. V obci, kde chybí mnoha domácnostem vodovod a kanalizace půjdou peníze na opravu nepotřebného mostu? Super.

2/ Nevratně zničený krajinný ráz. Stavba bude desítky metrů dlouhá (musí překlenout silnici i dvoukolejnou trať) a velmi vysoká. Naprosto zničí pohledy do našeho údolí, bude viditelná ze vzdálenosti stovek metrů. A to všechno se děje kvůli možnosti zalít louku za kolejemi betonem pro několik desítek parkovacích míst? Jedním slovem absurdní. Není náhoda, že mezi Prahou a Berounem je jeden jediný nadjezd, totiž historický kamenný most v Dolních Mokropsech. Typově podobné stavby nadjezdů jinde v Česku si můžete pro lepší představu prohlédnout v galerii, žádné vizualizace bohužel k dispozici nejsou.

3/ Nová dopravní rizika. Zvýšená dopravní zátěž se přenese do dosud klidné čtvrti U Dubu a do úzkých uliček v blízkosti školy a hřiště.

Tři argumenty bohatě stačí, aby převážily všechny potenciální výhody, které ta stavba může mít.

A teď to důležité. Ve středu 24. června od 17.00 bude v budově Obecního úřadu ve Všenorech k této věci jednání, a je velmi důležité, aby přišli všichni lidé, kteří tu žijí nebo tudy cestují, a do veřejné diskuse o podobě trati se zapojili. Ano, bude to spíš nepříjemné, protože obec nekomunikuje, neposkytuje podklady, nepřipouští žádnou diskusi, nezajímá se o názor veřejnosti nebo ho cíleně ignoruje. Tak to bohužel nyní je.

Oficiálně mají být na jednání představeny 'varianty řešení'. V praxi ale možná uslyšíme, že jiné varianty nejsou možné. Nenechte se tím zaskočit, je to běžná taktika. Vždycky jsou možné další varianty.

Jen za poslední rok jsme slyšeli, že zdejší zastávky musí k zemi, aby se dala napřímit trať a vlaky mohly jet o pár vteřin rychleji. Pak se ukázalo, že vlaky mohou jet rychleji i bez demolice budov. Taky zaznělo, že přejezd ve Všenorech musí být zrušen nebo nahrazen mimoúrovňovým křížením z důvodu bezpečnosti. Dnes už ale víme, že zachování přejezdu je možné, ostatně v sousedních Dobřichovicích podobně orientovaný přejezd taktéž zůstane. Tak snad i tentokrát vyhraje zdravý rozum. #najednevlne
Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page