top of page
  • Obrázek autoraNa jedné vlně

Anketa o nadjezdu a uživatelská příručka k ní

Aktualizováno: 17. 4. 2021

Obecní úřad ve Všenorech pořádá anketu mezi místními občany! To je, vážení, opravdu DOBRÁ VĚC! Je to možná vůbec poprvé, kdy se něco takového děje, když nepočítáme podobné aktivity místních spolků.


Zastupitelé by se určitě měli občanů ptát, co si myslí o klíčových místních záležitostech. A železnice, pošta i nakládání s odpady v našem koutě světa vážně rezonují.


Anketní otázky včetně předkládaného zdůvodnění najdete zde, tak si svoje názory určitě nenechte pro sebe: https://bit.ly/30DgdjX


Celá tato akce má bohužel jeden menší háček. Jak se mohou lidé v anketě správně rozhodnout, když nedostanou úplné informace? Když není zřejmé, jestli jim prezentujete nezvratný fakt a nebo jen názor, variantu či přání vedení obce? Podklady, které se tento týden objevily ve schránkách, jsou mírně řečeno zavádějící. A tak jsme připravili "uživatelskou příručku" pro lepší orientaci. Když nebudete vědět, mrkněte na poznámky níže. #najednevlne


1/ PŘEJEZD Úvodní anketní otázka se týká přejezdu u všenorské železniční zastávky. Ten není nutné zrušit, ale bude upraven tak, aby byl bezpečnější a lépe vyhovoval současným předpisům. Především jde o to, aby silnice křížila trať v pravém úhlu, nejkratším možným způsobem. Pokud to je možné, měl by také vznikat dostatečný prostor mezi přejezdem a nejbližší křižovatkou.


Projektanti ze SUDOP (a nyní i zástupci obce) tvrdí, že s navrženou "chobotnicí" nejde nic jiného dělat, máme se s ní prostě smířit. Tento návrh ale není definitivní a může ještě doznat změn! Identická křižovatka u přejezdu v Dobřichovicích bude řešena pouze změnou přednosti jízdy. Také v Zadní Třebani zůstane podobný přejezd. Tak proč by to nešlo i tady?

Úplně zavádějící jsou také informace ohledně parkovacích míst. Zástupci obce argumentují, že na pražském nástupišti vznikne jen pět parkovacích míst, protože většinu místa zabere rampa pro pěší a podchod.


My ale ze studie docenta Hájka už víme, že podél pražského nástupiště se vejde přes čtyřicet míst na parkování včetně vzrostlé zeleně. Tím odpadá potřeba zalít betonem louku za kolejemi nebo parčík nahoře U Dubu. Dlouhá rampa do podchodu totiž na nástupišti vůbec být nemusí. Projektanti ji ve svých návrzích preferují, protože má nižší náklady na pozdější údržbu. Řada okolních obcí si ale už prosadila bezbariérové řešení pomocí výtahů. Počítá se s nimi v Černošicích, Dobřichovicích, Řevnicích, Zadní Třebani i Karlštejně. Vlastně skoro všude.


2/ NADJEZD Jak už víte z našich dřívějších komentářů, kategoricky nesouhlasíme s návrhem nadjezdu, kterého se týká druhá otázka ankety. Hlavní důvody jsou finance (enormní finanční zátěž pro obec, která ponese náklady údržby mostu), nevratně zničený krajinný ráz (jak názorně ukazuje vizualizace mostu) a dopravní a bezpečnostní rizika v dosud klidné rezidenční čtvrti.


K tomu se přidává nutnost výškové úpravy ulice U Dubu nebo zvýšený hluk, který bude u nejbližších domů na hranici povolených limitů. Ale o tom se bohužel v anketě nedočtete.

Podle našich informací projektanti návrh nadjezdu rozpracovali na výslovný požadavek obce Všenory. Co si od toho zastupitelé slibovali, opravdu nevíme. Tvrzení v anketě, že jde o variantu preferovanou investorem (Správou železnic) je velmi pravděpodobně lživé.


3/ PODJEZD U KRIJCOSU Nápad na vybudování podjezdu u Krijcosu iniciovaly sousední Dobřichovice. Umožní jim lepší obsluhu ulic v lokalitě V Luhu. Dobřichovičtí nabízí převzetí údržby podjezdu, která se může kvůli nízké poloze a blízkosti řeky prodražit.


My se zároveň domníváme, že je podjezd vítanou cestou, jak zprovoznit sběrný dvůr na bývalé skládce za tratí, daleko od nejbližších domů, a zároveň tak uzavřít problematické sběrné místo na Kovárně.


Tato nová komunikace se prý může v budoucnu stát součástí obchvatu Dobřichovic. To není pravda. Obchvat by začínal jinde a nezačínal by podjezdem, kromě toho samotné Dobřichovice pochybují, že kraj/stát kdy budou mít stovky milionů na obchvat. Z žádných dostupných dat ale stejně nevyplývá, že by jednou případně po obchvatu jezdila nějaká jiná auta než ta, která k nám nyní jezdí přes centrum Dobřichovic. Úvahám o masivní výstavbě mezi Dobřichovicemi a Karlíkem, jak je uvedeno v podkladech k anketě, nenasvědčuje naprosto nic. Naopak nový územní plán Dobřichovic zmenší zastavitelné území města. V každém případě platí, že taková dopravní stavba hned tak nevznikne, jakkoliv si na ni Dobřichovice ponechávají rezervu ve svém územním plánu.


4/ NAPOJENÍ SUŠÁRNY Pokud skutečně vznikne podjezd ve směru do Dobřichovic, otevírá se tím také možnost lepší dopravní obslužnosti pro oblast Sušárny, Větrného údolí (teoreticky i Benátek) a zpřístupnění některých nevyužitých obecních pozemků za tratí.


Na papíře se jevilo jako nejlepší nápad udělat spojovací cestu hned za kolejemi. Ale to nejde provést bez dohody s vlastníky pozemků. Vypravili jsme se proto za rodinou Flaškových, kterých se to (společně s Krijcosem a Povodím Vltavy) bezprostředně týká, abychom zjistili, jestli se s nimi Správa železnic nebo obec pokusila jednat. Flaškovi nám sdělili, že s nimi nikdo zatím nejednal, jsou kategoricky proti a připraveni se bránit právní cestou. Případné propojení u Sušárny by tedy muselo vést spíše kolem řeky.


V celé věci jde rovněž o rychlejší dojezd hasičů nebo sanitek k domům za tratí. Nyní jsou záchranáři odkázaní na otevřený přejezd u železniční zastávky, a to v situacích, kdy jde o vteřiny, není ideální. Podjezdem u Kovárny sanitky ani hasiči neprojedou. Nová spojka přes Sušárnu a podjezd u Kovárny zvýšený o cca 30 centimetrů jsou optimální řešení téhle věci.


5/ Závěrem je třeba říct, že je to "jen anketa". Nemá žádnou právní váhu. Když dopadne tak, jak organizátoři chtějí, budou výsledkem argumentovat. Když dopadne jinak, o výsledcích už mnoho neuslyšíme.


Důležité ale je, aby si už obec konečně udělala jasnou a konsenzuální představu, co chce, a tu dokázala aktivně komunikovat a prosazovat při jednání s investorem, projektanty či úřady, podobně jako to už dlouho dělají naši sousedé v Černošicích.#najednevlne

https://www.mestocernosice.cz/.../rekonstrukce-zeleznice/

Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page