top of page
  • Obrázek autoraNa jedné vlně

Úklid parku Teyrovských, reportáž (10. dubna 2021)

Park Teyrovských, prvorepublikový skvost, roky upadal do zapomění. Skrytý haldami listí a odpadků se pomalu měnil v džungli. Schodiště i soch se pozvolna zmocňovala příroda. Dnes se ale mocně nadechl k novému životu. https://bit.ly/2OCmLxj


1/ Skládka za plotem z ulice Karla Majera už není. Pojďme se prosím domluvit, že už ani nikdy nebude. Kdybyste viděli někoho, kdo tam hází odpadky, dejte mu rovnou za uši. Nasbíralo se celkem 50 pytlů odpadu, leccos z toho možná ani odpad nebyl (mimo jiné jsme našli kamna, televizi, jízdní kolo). Děkujeme obci Všenory, která přislíbila nasbíraný odpad převzít a zlikvidovat.


2/ Náletové dřeviny (nejčastěji bezy) mocně přispívaly svými kořeny k destrukci schodiště. Nyní jsou už pryč. Výhled po schodišti dolů k soše Jana Žižky a k rybníčku tak nyní bude o mnoho lepší. Přijďte se podívat a posuďte sami.


3/ Zachovali jsme krásný mladý jírovec na horní podestě. Samozřejmě tam rovněž nepatří a v případě sanace schodiště bude asi muset pryč. Ale bylo nám ho zkrátka líto - minimálně pro tuto chvíli si tedy udržel svoje místo na slunci:)


4/ Původní zábradlí na schodištích se již na mnoha místech zřítila. Nebo silně zvětrávají a jsou ve velmi chatrném stavu. Zkusili jsme ale poodkrýt silnou vrstvu hlíny a listí, pod kterým se schodiště v prudkém svahu již téměř ztrácelo, a ukázalo se, že nášlapy schodů jsou stále v překvapivě dobrém stavu. Po částečně odkrytém schodišti se tak nyní dá celkem bezpečně sejít. Opěrné zdi schodiště nicméně na řadě míst potřebují zedníky a kameníky - schody se budou postupně bortit, pokud jim někdo nevěnuje další intenzivní péči a úsilí.


5/ Konstrukcím schodiště jsme odlehčili také od břečťanu, zejména v místech, kde by svými kořeny (a často i vahou dlouhých hustých šlahounů) působil škody.


6/ Jezdecká socha Jana Žižky (jedna ze čtyř existujících - další stojí na pražském Vítkově, v Českých Budějovicích a v Přibyslavi) je ve velmi špatném stavu. Víme to už z dřívějších let, kdy byl její stav konzultován s dobřichovickým sochařem a restaurátorem panem Váňou a s dalšími odborníky. Pokusili jsme se alespoň o její aktuální fotodokumentaci, zejména nejvíce poškozených míst (praskají nohy koně, noha jezdce, ocas, uzda a další drobnější prvky).


CO BUDE DÁL? Je jasné, že tuhle otázku si nyní položí mnozí z vás. Po dnešku věříme, že park Teyrovských už nebude vypadat jako skládka a že si lidé uvědomí jeho původní vznešenost.


Obnova (alespoň některých částí) parku a jeho oživení či zpřístupnění se po dnešku jeví dosažitelnější, než se dosud zdálo. Proto budeme do celé věci i nadále pumpovat pozitivní energii. Nejvíc ale záleží na současném majiteli, na dalších potomcích rodiny Teyrovských, a na obci, která v minulosti některé části parku vlastnila a která může zároveň budoucí podobu tohoto místa ovlivnit prostřenictvím územního plánu. Záleží i na vás všech, kteří o toto místo projevujete zájem (a jsou vás stovky, zblízka i zdaleka).


Věříme, že stále žijeme ve vyspělé, vzdělané a bohaté společnosti, která dokáže hledat cesty k ochraně památek a kulturního dědictví.


Credits: Tomáš Adámek, Simona Berlakovich, David Beveridge, Kamila Doktorová, Jan Hlůžek, Petr Horský, Michal Chovanec, Jan Končinský, Standa Kostiha, Marek Kotásek, Martin Lánský, Roar Lishaugen, Dana Měchurová, Tereza Mináriková, Lenka Mlíkovská, Pavel Mlíkovský, Jiří Peňás, Alena Sahánková, Linda Šilingerová, Markéta Šindelářová, Michaela Valešová, Pavlína Weissová, Jitka Zahálková. Plus pár dalších lidí, které (zatím) neznáme jménem. Pomáhala i smečka dětí, z nichž se naštěstí žádné v těžkém terénu neztratilo ani nezranilo:)


Foto: Michaela Valešová, Marek Kotásek, Martin Lánský

#najednevlne #parkteyrovskeho #zahradateyrovskeho #edmundteyrovsky #teyrovsky #voluptuar #zizka #socha #jezdeckasocha #schodiste #hornimokropsy #mokropsy #vsenory #uklidme #pamatky #architektura #prvnirepublika


Video zde: https://www.facebook.com/najednevlne/posts/1438651313155138
Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page